woensdag 16 juni 2021
- sponsor -

Het laatste
Nieuws

In de afgelopen maanden zijn bij enkele muziekverenigingen jubilarissen gehuldigd. Op gepaste wijze, met in achtneming van de coronaregels, zijn leden/muzikanten door hun bestuur gehuldigd. Vaak werd het insigne opgespeld door partner of inwonend familielid of het insigne werd in het doosje overhandigd. Maar ook bracht men soms de jubilarissen...
Half maart zijn we begonnen met The Battle’s. Enthousiaste coaches en deelnemers gingen aan de slag met verschillende muziekstukken voor elke ronde. Aan de slag in de kou, bij huis of een schoolplein, wind en regen trotserend! Respect!   Deelnemers hadden er lol in, om zelf een routine te maken...
Helaas hebben wij nog steeds te maken met alle beperkingen die corona ons oplegt. Maar om de muziek en de verenigingen toch levend te houden, wil de Muziekbond Gelderland-Flevoland, voor de bij haar aangesloten leden, een digitaal solistenfestival organiseren en daar hebben wij jullie hulp voor nodig! Het festival zal...
X