woensdag 15 mei 2024
- sponsor -
Home Over MBGF

Over MBGF

De Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF), is op 3 januari 2014 opgericht, nadat op 1 januari 2014 de KNMO tot stand was gekomen. Dit was het gevolg van de fusie tussen de VNM en de KNFM. De MBGF is een autonome bond die is aangesloten bij de landelijke KNMO. De muziekverenigingen in de provincies Gelderland en Flevoland zijn lid van de MBGF.

De MBGF houdt zich onder meer bezig met:

  • het stimuleren van de amateur-muziekverenigingen;
  • het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen;
  • het organiseren van concoursen voor harmonieën, fanfares brassbands, slagwerkensembles, majorettes en solisten;
  • de bemiddeling bij de muziekopleidingen;
  • de organisatie van muziekexamens;
  • het in stand houden en bevorderen van de contacten tussen de MBGF en haar aangesloten verenigingen, onder meer door het organiseren van regiobijeenkomsten, het bezoeken van (jubileum) concerten en het uitreiken van insignes ter gelegenheid van een jubileum van een muzikant(e), dirigent(e), of instructeur(trice);
  • het leveren van een bijdrage aan de inhoud van het KNMO-blad ‘Klankwijzer’.