test
woensdag 19 juni 2024
- sponsor -

Solisten

De taakgroep solisten organiseert (al of niet i.s.m. plaatselijke verenigingen) het solistenconcours voor blazers en slagwerkers.

Taakgroepleden

Chris Timmer

Voorzitter a.i.

Marcel Berendsen

Concourssecretaris a.i.

Informatie