dinsdag 19 oktober 2021
- sponsor -
Home Over MBGF Taakgroepen PR en Communicatie

PR en Communicatie

De taakgroep PR & Communicatie tracht  sponsoren te interesseren voor de MBGF en voor de evenementen die door de MBGF worden georganiseerd. Verder draagt de taakgroep zorg voor een goede communicatie tussen de bond en de verenigingen. Zij doet dit door herkenbare huisstijl te ontwikkelen die uniform is voor de MBGF als geheel. Dit komt tot uiting in de website en alle andere communicatiemiddelen die door de MBGF worden gebruikt. Ook wordt, wanneer er aanleiding voor is, een nieuwsbrief uitgegeven.

Taakgroepleden

Marc Gouswaart

Projecten

Albert Steert

Secretaris

Dennis van Iersel

Bestuurslid

X