Na 3 periodes van 3 jaar heeft Albert Steert afscheid genomen als bestuurslid en secretaris van MBGF.
Met een korte toespraak door voorzitter Rob van Tuil en een groot applaus door alle aanwege werd Albert bedankt voor al zijn inzet over de afgelopen 9 jaar.

Door het huidige bestuur is Joke Helmink voorgedragen als nieuwe secretaris voor MBGF.
Dit werd door alle aanwezigen goed gekeurd.
Wij wensen Joke dan ook veel succes.

Tijdens de ALV is John van Alebeek door Peter Reinders van Marching & Stageband Arnhem gehuldigd voor zijn 50 jarig jubileum (1973 – 2023) in de muzieksector.
Tevens is John officieel benoemd als bestuurslid van MBGF. John zal zich met name bezighouden met SMP.