Donderdag 2 mei hebben wij Henk Lensink benoemd tot Erelid van de MBGF.
Voorzitter Rob van Tuil overhandigde Henk de oorkonde en de daarbij behorende eremedaille onder het toeziend oog
van de taakgroep blaasmuziek secretaris Jannette Vos en voorzitter van de taakgroep Marcel Berendsen.