Dit raamleerplan biedt richtlijnen die het muziekonderwijs voor blaasinstrumenten op een hoger niveau kunnen brengen. Het dient als referentiekader voor een planmatige en doelgerichte opzet van de opleidingen.

Inhoud raampleerplan blaasinstrumenten
In het raamleerplan is er naast het inhoudelijke algemene deel, ruimte gemaakt voor de eigen inhoudelijke en didactische aanpak van docenten. De eindtermen vormen de basis voor een landelijk examen- en diplomastelsel dat is vormgegeven door de brancheorganisaties KNMO en Cultuurconnectie. Vanaf 1 september 2015 zijn landelijke examens gebaseerd op de eindtermen van dit raamleerplan.

Download interactieve pdf
Download de interactieve pdf, met per onderdeel voorbeelden die het muziekonderwijs voor blaasinstrumenten ondersteunen.
Raamleerplan blaasinstrumenten (interactieve pdf)