Per 1-1-2018 is het volgende NK reglement voor de sector blaasmuziek van kracht:

Reglement NK solisten en ensembles blaasmuziek 2018

Per 1-1-2017 zijn de volgende reglementen voor de sector blaasmuziek van kracht:

KNMO Reglement concertconcoursen div. 1-5 ingaande 1-1-2017

KNMO festivalreglement tijdens concoursen blaasmuziek 2017

KNMO Criteria jury-aan-huis ingaande 1-1-2017

KNMO Reglement Concertdivisie (aangepast 1-7-2018)

KNMO Reglement Concertconcoursen Lichte Muziek