Tijdens het voorjaarsconcert werd Johan Tijssen, erelid van het Vaassens Fanfare Corps (VFC), gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap door zijn zoon Carel Tijssen, voorzitter van het VFC.

Johan Tijssen heeft tientallen jaren actief muziek gemaakt op de bugel, trombone en bariton. Daarnaast is hij secretaris van de vereniging geweest, maar bovenal veel tijd en energie gestoken in het opleiden van muzikanten waarvan er een aantal in het orkest actief zijn.
Ook drie van zijn zonen zijn destijds muzikant geworden.

Carel Tijssen prees in zijn speech voor zijn vader de betrokkenheid en zijn liefde voor de blaasmuziek. “Mijn vader leefde voor de muziek en zorgde ervoor dat hij geen repetitie mistte, een eigenschap die ik zelf ook heb meegekregen”, aldus onze voorzitter.

Na de huldiging ontving Johan Tijssen een bos bloemen onder een groot applaus van het aanwezige publiek en kon hij vervolgens in de zaal genieten van de mooie muzikale klanken van “zijn fanfare”.