De eerste concoursdag in Zutphen is succesvol verlopen. De juryleden Danny Oosterman, Tymen Botma en Arnold Span hebben mooie jury verslagen geschreven waar de verenigingen mee verder kunnen.

Uitslag 1e dag 17 november

Uitslag 2e dag 18 november