Examensecretaris
Ap Reugebrink
E-mail
examens@mbgf.nl
Telefoon
06 360 60 032

Digitaal theorie examen voor blazers en slagwerkers.
Theorie A € 14,00*
Theorie B € 14,00*     
Theorie C € 15,00
Theorie D € 15,00 (voor slagwerkers is er geen D examen)

*€ 12,00 indien in bezit van Muziek Examen Plein licentie

Praktijkexamen blazers en slagwerkers  (voor slagwerkers examen oude stijl)
Praktijkexamen A € 30,00
Praktijkexamen B € 30,00
Praktijkexamen C € 37,50
Praktijkexamen D € 37,50 (voor slagwerkers is dit examen alleen recital af te nemen)

D-recital € 110,00, op locatie excl. reiskosten gecommitteerde en examensecretaris.

Praktijkexamens slagwerk, modulair.
€ 46,00    volledig examen verplicht en twee modules naar keuze
€ 21,50    alleen keuzemodules per module

Tarieven t/m 31 december 2019

In het najaar van 2019 worden de tarieven voor de examens aangepast aan de prijsverhogingen die ons ten laste worden gelegd.

Digitaal theorie examen voor blazers en slagwerkers.

A en B         € 12,–      indien in bezit van licentie Muziek Examen Plein
€ 14,–      bij geen licentie Muziek Examen Plein
€   2.50    huur tablet (Verplicht)
€ 12,–      schriftelijkexamen,  in sommige gevallen toegestaan
C en D         € 15,–      voor slagwerkers is er geen D examen

Praktijkexamen blazers en slagwerkers  (voor slagwerkers examen oude stijl)

€  30.–     A en B
€  37.50   C en D  voor blazers
€  37,50   C voor slagwerkers (D alleen recital)
€ 110,–    D-recital, op locatie excl. reiskosten gecommitteerde en examensecretaris.

Praktijkexamens slagwerk, modulair.

€ 46,00    volledig examen verplicht en twee modules naar keuze
€ 21,50    alleen keuzemodules per module