Examensecretaris:   Ap. Reugebrink.
Email: examens@mbgf.nl
Telefoon: 063660032

In het najaar van 2019 worden de tarieven voor de examens aangepast aan de prijsverhogingen die ons ten laste worden gelegd.

Digitaal theorie examen voor blazers en slagwerkers.

A en B         € 12,–      indien in bezit van licentie Muziek Examen Plein
€ 14,–      bij geen licentie Muziek Examen Plein
€   2.50    huur tablet (Verplicht)
€ 12,–      schriftelijkexamen,  in sommige gevallen toegestaan
C en D         € 15,–      voor slagwerkers is er geen D examen

Praktijkexamen blazers en slagwerkers  (voor slagwerkers examen oude stijl)

€  30.–     A en B
€  37.50   C en D  voor blazers
€  37,50   C voor slagwerkers (D alleen recital)
€ 110,–    D-recital, op locatie excl. reiskosten gecommitteerde en examensecretaris.

Praktijkexamens slagwerk, modulair.

€ 46,00    volledig examen verplicht en twee modules naar keuze
€ 21,50    alleen keuzemodules per module