Informatie en inschrijving voor solistenconcours “Let’s have fun”

Op zaterdag 20 april 2024 is het zover en wordt het solistenconcours gehouden. De locatie is “Ons Pakhuus, Molenberg 2, 7064 GK te Silvolde. Je bent van harte welkom om je muzikale talenten te laten horen, zowel beginners als meer ervaren muzikanten. De gehele zaterdag zullen zowel blaas- als slagwerkoptredens plaats vinden in een relaxte sfeer. Meedoen kan als solist(e) of met een ensemble. Je kunt begeleid worden door pianist Chris Kok, maar meespelen met een geluidsbestand kan ook.

Het is een echte wedstrijd, maar natuurlijk staat het plezier hebben in het muziek maken voor en met elkaar voorop! Iedereen wordt op zijn/haar eigen niveau beoordeeld en krijgt een juryrapport, nadien is er ruim de tijd om met de deskundige jury dhr. Joop Boerstoel in gesprek te gaan.

Inschrijving staat open voor solisten en ensembles in; de introductie divisie, 5e, 4e, 3e, 2e, en 1e divisie. (Let op: dus geen jeugddivisie)

In de introductie divisie kan alleen ingeschreven worden als je nog nooit eerder aan een concours deelgenomen hebt. Je krijgt dan punten en een advies van de jury waaruit blijkt in welke divisie je de volgende keer kunt deelnemen.

De blaasmuzikant(en) of slagwerker(s) staan centraal in het optreden. Iedereen mag meedoen! Alleen voor mogelijke doorstroming naar het Nederlands kampioenschap is het wel een vereiste dat je bent ingeschreven bij een vereniging die bij de MBGF of andere muziekbond is aangesloten. 

Pianist

Als je een stuk wilt spelen met pianobegeleiding, lever dan je de partij van de begeleiding ruim van tevoren per post aan bij dhr. Chris Kok. Wil je van tevoren samen een keer oefenen dan kun je zelf met hem contact opnemen. Telefoon: 0318-652337, mailadres: c.kok@outlook.com De kosten voor de repetitie zijn voor eigen rekening, direct af te rekenen bij de pianist (indicatie uurtarief € 57,50). 

Muziekwerken

BLAZERS: Als blazer dien je je in te schrijven in die divisie waarin het uit te voeren werk in het repertorium staat vermeld. De repertoria kun je vinden op de website van het RIC Repertoire Informatie Centrum www.repertoireinformatiecentrum.nl  Indien een uit te voeren werk nog niet is opgenomen in het Repertorium, dient minimaal 3 maanden van tevoren bij het RIC goedkeuring aangevraagd te worden. Voor eenieder die wel wil meedoen maar geen werk wil spelen uit het Repertorium kan zich inschrijven als festivaldeelnemer.Je krijgt dan een wel juryverslag maar geen punten.

SLAGWERKERS: Voor slagwerkers staat het vrij in welke divisie je inschrijft ook het uit te voeren werk is ter vrije keuze. Op de website van het RIC en de KNMO kun je meer informatie vinden over het repertorium en beoordeelde werken www.knmo.nl

Aanleveren muziekwerken en filmpje

VAN TEVOREN

1. De partij voor de begeleiding ruim van tevoren per post aan te leveren bij de pianist,

     dhr. C. Kok, Irenelaan 28, 6713 MX Ede.

2. Voor 1 maart 2024, een kopie van de complete partituur (dus met alle partijen incl. begeleiding)

     bij de concourssecretaris, mw. P.F. de Kreek, Canadasingel 13, 7207 RN Zutphen.

3. Voor 30 maart 2024, een kort filmpje waarin je iets vertelt over jezelf of als je dat liever wilt een

     kort stukje tekst, via de mail naar de concourssecretaris solistenconcours@mbgf.nl

OP DE DAG ZELF

1.  Muziekwerk voor jezelf uiteraard.

2.  Een originele partituur (ingebonden) met alle partijen voor de jury.

Reglementen

BLAZERS: Het reglement Concoursen voor Solisten en Ensembles 2017/2018 wordt gehanteerd. https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2017/10/reglement-solisten-en-ensembles-blaasmuziek-2017-2018.pdf

SLAGWERKERS: Het nationaal reglement solisten en ensembles SMP sector 2021 SMP. https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/10/NATIONAAL-REGLEMENT-SOLISTEN-ENSEMBLES-2021-SMP.pdf

INSCHRIJVEN

Klik op onderstaande link, vul jouw gegevens in en hoe je gaat deelnemen, betaal via IDEAL, en je bent ingeschreven. Makkelijker kan het niet. Het inschrijfgeld voor solisten bedraagt € 12,-, duo’s      € 20,-, trio’s € 25,-, kwartet € 30,- en ensemble € 40,-. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Als het maximale aantal plaatsen bereikt is, zullen wij dit op onze website kenbaar maken. Vol=Vol. De sluitingsdatum is 30 maart 2024. Wij plaatsen de deelnemers op volgorde van ontvangst van inschrijving. Voor elk afzonderlijk optreden dient een inschrijfformulier te worden ingezonden. Geef bij inschrijving nauwkeurig de tijdsduur aan in verband met de dag organisatie, houd daarbij rekening met de tijd voor de op- en afbouw.            

Tijdsduur muziekwerk blazers: introductie en 5e divisie 6 minuten, 4e en 3e 10 divisie minuten, 2e divisie 15 minuten, 1e divisie 20 minuten.

Tijdsduur muziekwerk slagwerk (zie ook reglement): introductie en 5e divisie 5 minuten, 4e en 3e divisie 5 minuten, 2e divisie 7 minuten, 1e divisie 8 minuten.

Dus: zoek een mooi stuk uit, zoek een maatje of groepje als je liever niet alleen speelt en schrijf je in voor deze leuke dag!

Als je nog vragen hebt stel ze gerust aan Cisca de Kreek, tel: 06-13990415,

E-mail: solistenconcours@mbgf.nl

Inschrijven is niet langer mogelijk omdat de sluitingsdatum is gepasseerd.