Zaterdag 9 december j.l. heeft Patrice van Schie voor de laatste keer medewerking verleend aan de examens.
Patrice heeft zich vele jaren ingezet bij de theorie examens.
Uiteraard willen wij Patrice bedanken voor zijn bijdrage hierin.