De Muziekbond Gelderland Flevoland is genoodzaakt tot nader order alle activiteiten te staken.

  • De geplande ledenvergadering op 2 mei gaat niet door.
  • Alle examens en majoretteconcoursen welke gepland staan voor 1 juni gaan niet door.
  • Over het geplande jeugdfestival, op 27 juni, is nog geen beslissing genomen.

Mochten de overheidsmaatregelen, die nu gelden tot 1 juni 2020, eerder ingetrokken worden, dan gaan wij ons beraden over welke activiteiten nog voor het vakantieseizoen weer opgepakt kunnen worden.

De geplande activiteiten, na het vakantieseizoen gaan voorlopig gewoon door.

Insignes en medailles:
Deze kunnen wel besteld worden en worden normaal binnen enkele dagen geleverd. Mochten insignes later uitgereikt worden dan op de oorkonde vermeld staat dan kunnen, indien u dit wenst, nieuwe oorkondes besteld worden, tegen een vergoeding van € 5,– per zending, tot een maximum van 5 oorkondes per zending.