Op dinsdag, 26 april 2022 mocht onze secretaris Albert Steert een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Albert is meer dan 60 jaar actief muzikant bij de christelijke muziekvereniging David Oosterwolde.
Hij bekleedde diverse bestuursfuncties en was de oprichter van de toenmalige drumband van David.

Sinds 2015 is hij secretaris van de Muziekbond Gelderland-Flevoland.

Andere door Albert Steert ontplooide activiteiten: voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging in de gemeente Oldebroek “De Broeklanden” en zijn grote rol bij de totstandkoming van dorpshuis De Heerdt te Oosterwolde. 
Al met al een dik verdiende onderscheiding.