Op dit moment worden we allen geraakt door de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verdere verspreiding van het Corona-virus. Activiteiten van (muziek)verenigingen in heel Nederland zijn inmiddels stil komen te liggen, het (muziek)onderwijs is tot nader moment gestopt of wordt op een andere manier vorm gegeven.

De KNMO is samen met haar leden vanaf het eerste moment actief om daar waar mogelijk ondersteuning te geven aan het verenigingsleven. Wij doen dit door advies te geven over mogelijke maatregelen, verenigingen te ondersteunen bij de (juridische) gevolgen van het annuleren van hun activiteiten maar ook door als platform te dienen om alternatieve methoden aandacht te geven. Meer informatie kunt u vinden op https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus/, maar u kunt uw vragen ook sturen aan corona@knmo.nl