In het kader van Groei en Bloei van de amateurblaasmuziek in Nederland heeft de KNMO vanaf 2014 een aantal
pilotprojecten geïnitieerd. Een daarvan is festivaldeelname van orkesten tijdens een concertconcours. Na
evaluatie van dit pilotproject is gezien de positieve feedback besloten festivaldeelname tijdens concoursen te
continueren als vast onderdeel van de concoursorganisatie.
Orkesten krijgen de mogelijkheid om als festivaldeelnemer in te schrijven aan een concertconcours. Dat wil
zeggen dat men meedoet aan het concours en een programma uitvoert. Het programma bestaat uit een
inspeelwerk (koraal of mars) een werk naar keuze uit het repertorium en een vrij werk (bv. lichte muziek en/of
een werk met een solist). De jury die aanwezig is op het concertconcours, beoordeelt het optreden.

Algemeen: het festival wordt gehouden onder de reglementen van de KNMO.

Artikel 1 Deelname
Aan het festival kunnen deelnemen harmonie- en fanfareorkesten en brassbands aangesloten bij
een bond die is aangesloten bij de KNMO.

Artikel 2 Indeling

 • Het festival wordt gekoppeld aan een concertconcours dat wordt georganiseerd door (een
  bond die is aangesloten bij) de KNMO. De optredens aan het festival vinden voorafgaande of
  na de concoursoptredens plaats.
 • Een festival wordt gehouden met beoordeling door de jury, zonder punten. Na afloop
  ontvangt de vereniging een (kritisch) verslag.

Artikel 3 Niveau/tijdsduur
Het staat de deelnemers vrij om zelf te bepalen in welke divisie wordt ingeschreven en welk
programma/werken zij spelen. De tijdsduur van het programma bedraagt voor alle verenigingen
minimaal 15 en maximaal 30 minuten.

Artikel 4 Festivalresultaat

 • Toelichting: het reglement is bestemd voor een festival zonder een wedstrijdkarakter.
 • De uitslag van het festival geldt niet voor promotie/degradatie etc.
 • De festivals vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de bonden van de KNMO.
 • De resultaten, behaald op een festival als bedoeld in dit reglement, zijn niet van invloed op
  een KNMO-bondsconcours waaraan een vereniging deelneemt of heeft deelgenomen. Het
  resultaat van deelname aan een festival kan daarom niet dienen als vergelijkingsgraad met
  het resultaat van deelname aan een concours.
 • De verenigingen, die deelnemen aan dit festival gekoppeld aan het concertconcours, krijgen
  éénmalig twee jaar uitstel van de verplichte reguliere concertconcoursdeelname.

Artikel 5 Juryleden
De juryleden voor het festival zijn dezelfde drie juryleden die het concertconcours beoordelen.
Zij worden door de KNMO/bond aangetrokken. De juryleden staan vermeld op de door de KNMO
vastgestelde “Landelijke lijst juryleden concertconcoursen”.

Artikel 6 Partituren
Voor ieder jurylid dient een originele partituur van de te beoordelen werken beschikbaar te zijn.

Artikel 7 Beoordeling
De jury bestaat uit drie leden die ook het concertconcours beoordelen. De jury beoordeelt de
volgende rubrieken:

 1. intonatie
 2. klankvorming
 3. klankbalans
 4. techniek
 5. articulatie
 6. ritmiek
 7. samenspel
 8. dynamiek
 9. nuancering
 10. muzikale uitvoering.

Het deelnemende orkest (bestuurslid en dirigent) krijgt na afloop van het optreden 5 minuten de
gelegenheid om met een jurylid het optreden te evalueren.

Artikel 8 Accommodatie
Het festival wordt gehouden in dezelfde locatie als het concertconcours.
Tijdens de uitvoering van de muziekwerken dienen de deuren gesloten te zijn en er mag geen
hinder worden ondervonden van geluiden of handelingen die voor de deelnemers, de jury en het
publiek storend kunnen zijn. Onder meer kan worden bepaald dat gedurende de optredens geen
verstrekking van consumpties mag geschieden.

Artikel 9 Prijzen
De organiserende bond kan prijzen als wisselprijzen bekers beschikbaar stellen.

Download reglement