Gerrit Dokter 65 jaar lid van Muziekvereniging Vriendschap Oene.

Op 3 juni 2021 was de toen 89-jarige Gerrit Dokter 65 jaar lid van “Vriendschap Oene”. Gerrit Dokter is voor velen beter bekend als Kapper Dokter.  Gerrit speelde bugel en is al sinds enige tijd rustend lid van de vereniging. Hij heeft onder leiding van veel dirigenten muziek gemaakt en ook diverse hoogtepunten op concoursen en concerten meegemaakt. Als trouw lid en bestuurslid heeft hij mede gezorgd voor een goede sfeer binnen de vereniging en altijd heel veel inzet getoond bij de vele acties. Zijn vrouw Trui heeft ook veel voor de vereniging gedaan door haar ondersteuning bij acties en het beheren van supporters.

Om dit jubileum, dat normaal zou plaatsvinden op de nieuwjaarsbijeenkomst, te herdenken werd op donderdag 3 februari 2022 door Muziekvereniging Vriendschap de jubilaris en zijn vrouw een serenade gebracht. Het bestuur, de leden en de muzikale leiding feliciteren Gerrit van harte met dit jubileum en spreken de wens uit dat Gerrit en Trui nog lang mee mag leven met zijn vereniging. Bij een 65-jarig jubileum wordt als waardering een verguld insigne met 2 robijntjes en een oorkonde door het bestuur van de MBGF, Muziekbond Gelderland Flevoland, en het bestuur van KNMO, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, uitgereikt. De interim-voorzitter van Muziekvereniging Vriendschap, Jaap Riphagen, mocht deze overhandigen en bedankte de jubilaris, samen met zijn vrouw Trui, voor alles wat voor de vereniging gedaan mocht worden. Gerrit genoot er zichtbaar van en sprak zijn dank uit voor de serenade en de felicitaties.

Vijfenzestig jaar:

Roelof Rens (CMV De Eendracht Wezep)

Zestig jaar:

Henk Thuis, Jan Koster (Symfonisch Blaasorkest Gaanderen)

Vijftig  jaar:

Alex Luttikholt (Symfonisch Blaasorkest Gaanderen)

Veertig jaar:

Annelies Papperse-Havekes (Symfonisch Blaasorkest Gaanderen)

Alex van Gelder, Aukje Doornwaard, Luuk Doornwaard (CMV De Eendracht Wezep)