De taakgroep majorette van de MBGF organiseert op zaterdag, 6 november 2021 de open MBGF kampioenschappen majorette/twirl voor solisten , duo’s, ensembles, (small) team,  en grote groepen. 
Locatie :  MFC Aperloo, Stadsweg 27, 8084 PH ‘ t Harde

Wij verzoeken u om de mogelijkheid tot deelname aan dit concours bekend te maken bij uw instructrices, docenten en leden.

Inschrijfformulier graag per mail zenden naar onze concourssecretaresse, mevrouw Hennie Haasjes.
Postadres :     7944 AN  Meppel, Slingenberg 20
e-mailadres :  henniehaasjes@mbgf.nl of mtc@mbgf.nl

Mevrouw Haasjes kan ook telefonisch via 0612435786 nadere informatie verstrekken

De sluitingsdatum is 15 oktober 2021.  De wedstrijd wordt gehouden conform de dan geldende maatregelen in het kader van COVID 19.

De inschrijving is eerst geldig na betaling van het inschrijfgeld dat voldaan moet worden door overmaking naar rekeningnummer
NL02RABO0308742192 t.n.v. MBGF o.v.v. MBGF kampioenschappen ‘t Harde.
Hiertoe ontvangt de vereniging een factuur.

De volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier én de betaling zijn bepalend voor reservering. Indien het aantal deelnemers het maximum overschrijdt, wordt de regel gehanteerd dat de MBGF leden voorrang genieten.

Nog enkele aandachtspunten:

  • Het KNMO reglement Majorettes 2021 en het NTSB reglement Twirl 2021 worden gehanteerd
  • Deelnemers die gebruik maken van eigen muziek dienen op de concoursdag de CD voorzien van de naam en/of naam van de vereniging aan de organisatie ter plaatse af te geven

In verband met de privacy wetgeving verzoeken wij u de deelnemers te vragen om toestemming te verlenen om de gemaakte foto’s  te plaatsen op de MBGF website en facebook pagina, alsmede tot het vermelden van hun naam met behaalde resultaat.