Update 25 maart 2019: inschrijven niet langer mogelijk

Inschrijven voor het majorette- en twirlconcours in Arnhem op 13 april 2019 nog mogelijk.

De taakgroep majorette van de MBGF organiseert op zaterdag, 13 april 2019 te Arnhem, een majorette en twirlconcours voor solisten , duo’s, ensembles, (small) team, en grote groepen.

Voor het inschrijfformulier, dat  per vereniging gebruikt dient te worden voor alle onderdelen,  verwijzen wij naar de website www.knmo.nl.  Vervolgens klikt u op de aangegeven link onder inschrijfformulieren 2019.

Inschrijfformulier graag per e-mail zenden naar onze concourssecretaresse:

mevrouw Hennie Haasjes.
Slingenberg 20
7944 AN  MEPPEL
mtc@mbgf.nl

Mevrouw Haasjes kan ook telefonisch via 0522 257729 nadere informatie verstrekken.

De sluitingsdatum is 1 april 2019 tenzij het concours voor die datum is volgeboekt.

Het te betalen inschrijfgeld dient gelijktijdig met de inschrijving voldaan te worden door overmaking naar rekeningnummer  NL02RABO0308742192 t.n.v. MBGF te Zelhem  o.v.v. maj.concours Kerkdriel en naam deelneemsters (niet bij small teams en grote groepen).

De kosten bedragen per optreden achtereenvolgens :

 • Sterren parade € 6
 • Solo € 14
 • Duo € 16
 • Ensembles € 24
 • Teams € 30
 • Grote groepen € 55
 • Technisch program  € 8,50

De volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier én de betaling zijn bepalend voor reservering.

Aandachtspunten:

 • Het KNMO Reglement Majorettes 2019 en het NTSB Reglement Twirl 2019 worden gehanteerd
 • Deelnemers dienen op de concoursdag de CD voorzien van de naam en/of naam vereniging aan de organisatie ter plaatse af te geven
 • Door deelname aan dit concours kunnen MBGF leden zich plaatsen voor het MBGF kampioenschap op 2 november 2019 in ´t Harde
 • Op het MBGF kampioenschap kan men zich plaatsen voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap, georganiseerd door de KNMO.

In verband met de nieuwe Privacy wetgeving verzoeken wij u de deelneemsters te vragen om toestemming te verlenen tot het maken van foto’s  t.b.v. plaatsing op de MBGF website alsmede tot het vermelden van hun naam met behaalde resultaat.