L.S.,

Normaliter is een vereniging verplicht éénmaal per 5 jaar aan een concours deel te nemen om aan de 5-jaarlijkse concoursverplichting te voldoen. De termijn van 5 jaar gaat in op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin voor het laatst aan een concertconcours is deelgenomen. Laatste concours 2015, uiterlijk in 2020 op concours.

Door de Coronaperikelen is e.e.a. opgeschort.
Verenigingen die zich hadden ingeschreven voor een concours in 2020 of 2021 hebben de aantekening gekregen op concours te zijn geweest.
Dus binnen 5 jaar weer concours deelname om aan de verplichting te voldoen.

Voor alle overige verenigingen tellen 2020 en 2021 niet mee als concoursjaar.  
Dus als je in 2015 op concours bent geweest dan “moet” je uiterlijk in 2022 op concours om aan de
5-jaarlijkse concoursverplichting te voldoen.

Onderstaande is al langere tijd van toepassing.
Als een vereniging als festivaldeelnemer meedoet tijdens een regulier concours krijgt deze 2 jaar uitstel van de 5-jaarlijkse concoursverplichting.
Dit geldt ook als een vereniging deelneemt aan het NBK, ONFK, ONHK of WMC.

Een vereniging kan om diverse redenen 1 jaar uitstel krijgen van de Bond.
B.v. door een dirigentenwissel, ledenverlies, jubileumjaar etc. Dit dient dan bij de concourssecretaris (zie onderaan) aangevraagd te worden. Gaat de vereniging dan alsnog niet op concours dan degradeert zij. Wacht dus niet tot het 5e jaar om op concours te gaan.

Is een vereniging lange tijd niet op concours geweest of is de vereniging na een fusie weer uiteen gegaan dan geldt de regel dat men de eerste keer alleen kan deelnemen in de 5e of introductiedivisie, om opnieuw te laten bepalen wat het niveau is.

Van toepassing zijn onderstaande Reglementen:
Deze zijn te vinden op o.a. www.knmo of www.mbgf
KNMO Reglement Concertconcoursen voor Harmonie, Fanfare, Brassband  Divisies 1, 2, 3, 4, 5 & introductie  geldig vanaf 1 januari 2017. 
KNMO Reglement Concertconcoursen voor Harmonie, Fanfare, Brassband  Concertdivisie
geldig vanaf 1 juli 2018
KNMO Reglement festivaldeelname tijdens concoursen en geautoriseerde festivals
Geldig vanaf 1 januari 2017

Zijn er nog vragen laat ze horen.

Met vriendelijk groeten,
Jannette Vos-Piek
Banninkstraat 5
7021 LN Zelhem
0314-722131
concourssecretaris.blaasmuziek@mbgf.nl