Nieuwe opleiding ‘BRUGGENBOUWER IN CULTUUR’ van start
Verbinder en deskundige zijn of worden in de kunst- en cultuursector?
Per september a.s. is het zover: de eerste lichting van de opleiding ‘Bruggenbouwer
in Cultuur’ (BiC) gaat van start. Een opleidingstraject voor cultuurcoaches,
cultuurmakelaars en aanverwante functies die cultuurdeelname bevorderen.
‘Bruggenbouwers in cultuur’ is een compacte generieke opleiding die focust op en handvatten
geeft voor de verbindende rol van functionarissen tussen de culturele sector en de samenleving.
Naast cultuurcoaches/-makelaars valt hierbij ook te denken aan beleidsmedewerkers bij
overheidsorganen of werknemers van centra voor de kunsten die als bruggenbouwer
functioneren en daarmee cultuurparticipatie aanjagen.
In nauwe samenwerking met specialisten van provincie Overijssel, Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), cultureel centrum Rijnbrink en vele andere cultuur
gerelateerde organisaties heeft Windesheim hard gewerkt aan een passend
onderwijsprogramma.
In de cursus krijg je inzicht in cultuurbeleid door rijksoverheid, provincies en gemeenten. Je leert
om vanuit proces en/of inhoud zo optimaal mogelijk partijen te adviseren, ook met betrekking
tot het maken en beoordelen van projectplannen. De financieringsmogelijkheden voor die
mooie plannen worden vanuit verschillende invalshoeken behandeld. Als bruggenbouwer
functioneer je in een snel veranderende samenleving. Wat houdt die transitie in en hoe kun je –
rekening houdend hiermee – adviseren. Je ontwikkelt zo een groter/breder zicht op je eigen
positie als ‘bruggenbouwer in cultuur’ in de wereld van kunst en cultuur.
De prijs voor de eerstkomende groep BiC-deelnemers bedraagt tijdelijk € 3.175 per cursist (met
dank aan Provincie Overijssel). Kijk hier voor meer informatie over de opleiding. Om de
interactie tussen cursisten onderling en ook met de docent te stimuleren, wordt de
groepsomvang beperkt tot maximaal 16 cursisten per groep.
Nieuwsgierig naar of belangstelling voor deze nieuwe opleiding? Op woensdagavond 15 mei a.s.
organiseert Windesheim een voorlichtingsavond.

Bruggenbouwer in cultuur | cursus in Zwolle | Windesheim


Voor vragen: aj.sleijster@windesheim.nl