Dit raamleerplan biedt richtlijnen die het slagwerkonderwijs op een hoger niveau kunnen brengen. Het dient als referentiekader voor een planmatige en doelgerichte opzet van de opleidingen.

Inhoud raampleerplan slagwerk
In het raamleerplan is naast het inhoudelijke algemene deel, waarin ook de inrichting van het modulaire slagwerkonderwijs wordt behandeld, veel ruimte voor de eigen inhoudelijke aanpak van docenten. Voor alle verplichte en keuzemodules zijn eindtermen opgenomen en voorzien van voorbeelden.
De eindtermen vormen de basis voor een landelijk examen- en diplomastelsel dat is vormgegeven door de brancheorganisaties KNMO en Cultuurconnectie. Vanaf 1 september 2015 zijn landelijke examens gebaseerd op de eindtermen van dit raamleerplan.

Download interactieve pdf
Download de interactieve pdf, met per onderdeel voorbeelden die het slagwerkonderwijs ondersteunen.
Raamleerplan slagwerk (interactieve pdf)