Op voordracht van het bestuur van de MBGF heeft de Algemene Leden Vergadering van de M.B.G.F. tijdens haar vergadering op zaterdag, 8 oktober 2022 te Loenen (Veluwe) de heer Ap Reugebrink benoemd tot erelid.
Ap heeft zich jarenlang als bestuurslid van de voormalige K.N.F.M. afdeling Gelderland-Flevoland en de huidige M.B.G.F. ingezet voor de amateurmuziek. Met name de opleidingen en examens waren voor Ap zijn specialisme. Voorzitter Chris Timmer sprak erelid Ap Reugebrink toe. De voorzitter roemde Ap om zijn tomeloze inzet voor het goed laten verlopen van de examens. Ap was de grote animator van het digitaal afnemen van de theorie-examens. Hij zorgde er voor dat de MBGF als eerste Bond de theorie examens digitaal afnam. 
Inmiddels is het landelijk het geval. De telefoon van Ap was bij wijze van spreken bereikbaar van 00.00 uur tot 24.00 uur. 
Hij probeerde altijd “zijn kandidaten” tevreden te stellen hetgeen hem meestal ook lukte.  
Helaas moet Ap om gezondheidsredenen zijn taak als bestuurslid en examen-coordinator opgeven. 
Onder luid applaus van de aanwezigen overhandigde Chris de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde en de zilveren KNMO legpenning. Daarnaast mocht Ap een enveloppe met inhoud ontvangen terwijl zijn partner een boeket bloemen ontving. 
Ap bedankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en deelde nogmaals mee dat hij “met pijn in zijn hart” afscheid nam.