Wij hebben tot onze spijt de concoursen van 20 en 27 november 2021 moeten afgelasten. Door de Corona perikelen zijn veel verenigingen terug gezakt qua niveau, kunnen nog steeds niet volledig repeteren of hebben een te korte voorbereidingstijd. Ook met de 1,5 meter afstand is het moeilijk om tot een goed samenspel te komen.

We hielden op 20 november slechts 1 vereniging over en op 27 november 2. Hiermee kun   begrijpelijkerwijs geen concours organiseren.

De verenigingen krijgen het inschrijfgeld volledig retour.

Er worden door de andere Bonden ook geen concoursen in het najaar georganiseerd.

Ons voorstel is om op 27 november een festival te organiseren. Er is al een vereniging die dat doet ter voorbereiding op het WMC. Voor een ander is het wellicht een manier om te kijken hoe de vereniging er qua niveau voor staat. Tijdens een festival kun je niet promoveren of degraderen. Je krijgt een (kritisch) verslag. Zie het KNMO festivalreglement voor harmonie-, fanfareorkesten en brassbands. De inschrijving hiervoor loopt tot 1 september.

Verenigingen die zich definitief hadden ingeschreven voor een concours in 2020 of 2021 hebben de aantekening gekregen op concours te zijn geweest. Dit betekent dat zij binnen 5 jaar weer op concours “moeten” om aan de 5-jaarlijkse concoursverplichting te voldoen.

Voor de andere verenigingen tellen 2020 en 2021 niet mee als concoursjaar. Dus is de vereniging in 2016 voor het laatst op concours geweest dan “moeten” zij uiterlijk in 2023 op concours om aan de 5-jaarlijkse concoursverplichting te voldoen.

Wij hebben voor 2022 concoursen gepland op de zaterdagen 12 maart, 19 en 26 november en voor 2023 op 11 maart, 18 en 25 november. Alle in de Hanzehof te Zutphen.

U kunt zich hiervoor nu al aanmelden bij mij.

Namens het bestuur en taakgroep blaasmuziek,

Jannette Vos