Show, Mars en Percussie inschrijfformulier

Hieronder vindt u de inschrijfformulieren die betrekking hebben op diverse concoursen, concerten en festivals gericht op Show, Mars en Percussie.

Mars- en Showfestival Free Style 15 juni 2019Inschrijfformulier Mars-en Showfestival Free Style 15 juni 2019 (PDF)

 
Alle inschrijfgelden voor concoursen, festivals en examens s.v.p. overmaken op rekeningnummer NL 02 RABO 0308742192 t.n.v. MBGF o.v.v. naam vereniging, datum, plaats concours en aantal meespelende leden.