Blaasmuziek inschrijfformulier

Hieronder vindt u documenten die betrekking hebben op concoursen van de Blaasmuziek sector.
De inschrijfformulieren worden op aanvraag toegezonden.Alle inschrijfgelden voor concoursen, festivals en examens s.v.p. overmaken op rekeningnummer NL 02 RABO 0308742192 t.n.v. MBGF o.v.v. naam vereniging, datum, plaats concours en aantal meespelende leden.